Double,Exposure,Of,Handshake,Of,Two,Business,Men,For,Dealing

Medlingshjälp från Sinf

Tvistbenägenheten har ökat och allt fler efterfrågar hjälp med att kommunicera oenigheter med sina samarbetsparter. Det kan gälla en kund som invänder mot att fakturan inte överensstämmer med offerten eller en leverans som inte anses fullständigt utförd såsom man tycker varit överenskommet.

– Det har varit stressiga tider för företagarna med pandemi, stopp i leveranser, materialbrister, orderfall och dyra elkostnader m.m. och det gör att tåligheten med krånglande kunder, leverantörer eller samarbetsparter inte är lika stor. Det blir snabbt en konflikt där parterna positionerar sig för domstolsförhandling men med medling kan vi nå snabbare och bättre lösningar, berättar Jennie Nilsson, chefsjurist på Sinf.

I syfte att både stödja ett positivt företagsklimat och att erbjuda våra medlemmar en kostnadseffektiv tjänst, så erbjuder Sinf, som en del av våra bolagsjuridiska tjänster, en medlingstjänst till de medlemmar som hamnat i en tvist.

Bakgrunden är att en professionellt driven medling ofta kan leda till en för båda parter acceptabel förlikning och att parterna därmed kan undvika dyra och tidskrävande rättsprocesser. Samtliga medlingsuppdrag hanteras av våra bolagsjurister (”medlare”), vilka har stor erfarenhet av att driva medlingsuppdrag framgångsrikt.

– Medlingstjänsten ger parterna ett forum och en neutral plats att träffas och diskutera, fysiskt eller digitalt, och utan att behöva ha egna ombud med sig. Under medlingens gång identifieras och diskuteras tvistens “kärna” och olika omständigheter kan analyseras ur en både faktisk och legal kontext. Om parterna kan nå en förlikning, så hjälper vi medlare till att formulera ett förlikningsavtal under pågående medling, förklarar André Hanes, bolagsjurist på Sinf.

Kontakta Sinfs jurister André Hanes eller Jennie Nilsson för mer information om tjänsten, som medlem har du alltid kostnadsfri rådgivning. Priset för tjänsten är sedvanlig juristtaxa det vill säga rabatterad timdebitering (1 699 kr) och betalas av medlemmen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk