avtal 2023-1

Märket satt!

Företrädare för arbetsgivarna och facken inom industrin har meddelat att parterna enats om ett nytt kollektivavtal. Det blev 7,4 procent, fördelat på två år. Därmed är också normen satt för den totala kostnadsökningen på svensk arbetsmarknad.

Avtalen som slutits mellan facken inom industrin och arbetsgivare är tvååriga och gäller från den 1 april i år till och med den 31 mars 2025. Förutsättningarna för hur fördelningen mellan lönehöjningar, delpensionsavsättningar och lägstlönehöjningar i respektive avtal kommer vi att informera om inom de närmaste dagarna.

Observera att avtalet mellan Sinf och IF Metall – industriavtalet – löper ut först den 31 maj. Förhandlingar kommer att inledas den 17 april.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk