Energy,Crisis,Concept,Power,Shortage,And,Increased,Energy,Consumption.,Image

Lösning för att spara el

Det går att göra stora besparingar redan idag, med lösningar som bara tar ett par veckor att installera. Detta till en kostnad som är en bråkdel av att förnya maskinparken.

Sveriges elförbrukning kan minskas med 3 procent redan i dag, utan att industrin behöver förnya sin maskinpark. Det skriver Björn Johansson, professor Chalmers och Mikael Persson, vd på Good Solutions i en debattartikel i Svensk verkstad.

Studier visar att i ett typiskt tillverkande företag är cirka 40-50 procent av maskinerna vid varje givet läge i standby-läge. Maskinerna i standby-läge kan i de flesta fall jämföras med en bil på tomgång vid ett rödljus. Elförbrukningen är mindre än när den rullar, men den är fortfarande betydande. Typiskt sett förbrukar en maskin i standby-läge allt mellan 20-80 procent av el den gör när den är i bruk.

Det finns lösningar som är enkla att implementera och som mäter energiåtgången på maskinnivå och på så sätt skapar förutsättningar att effektivisera bort rödljusen och därmed tomgångskörningen i tillverkningen. Det är möjligt att kapa 10-15 procent av elförbrukningen på dessa sätt. Besparingen skulle innebära en lika stor besparing som en moderniserad maskinpark – 4TWh eller 3 procent av Sveriges elförbrukning.

Lösningen består i att sätta enkla effektmätare på maskinerna och koppla dessa till en mjukvaruplattform med data för produktions- och stoppuppföljning. Processen kan sättas upp på ett par veckor till en kostnad som för ett medelstort tillverkande företag motsvarar uppskattningsvis en fjärdedel av vad det kostar att byta ut en enda maskin.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk