Ljuset i industrin

19 november, 2014
Som vanligt är konjunkturläget lite varierande beroende på vem man frågar eller vilken tidning man läser. Att döma av vår egen Underleverantörsbarometer som presenterades på Elmia Subcontractor är läget helt OK. Läs gärna pressmeddelandet på www.sinf.se, där hittar du även branschsiffror. Ska man tolka stämningen på mässan går det riktigt bra för underleverantörsindustrin. Särskilt bra går det för de som är aktiva på marknaden. Att söka upp kunder är lite av poängen i en marknadsekonomi.

Världsledande
Det mest spännande på mässan var additiv tillverkning, det vill säga det som i dagligt tal handlar om 3D-tillverkning. Både på seminarier och i utställningsytan visades vilka möjligheter som tekniken ger. Jag hade dessutom glädjen att få träffa några av världens ledande forskare inom området. Otroligt fascinerade! Bara det faktum att de som är världsledande inom additiv tillverkning var på plats indikerar att svensk underleverantörsindustri ligger i framkant. Varför skulle de annars lägga tid på Sverige? Kanske kan det bero på att Elmia Subcontractor är världens näst största underleverantörsmässa, också det en indikation på att vi ligger långt fram.

Näringsministern
Mikael Damberg, ny näringsminister, var på plats och vi hade en bra diskussion. Intresset från den nya regeringen kring de mindre och medelstora företagens export är påtagligt. Förhoppningsvis kommer vi vidare i diskussionerna om hur man på bästa sätt når nya marknader. Vårt eviga budskap om svenska samlingsmontrar på internationella industrimässor kör vi vidare med. Förr eller senare ska det fungera. Inom ramen för tankesmedjan AutomaThink lanserade man tanken om att mäta regeringens arbete inom områdena: Internationalisering, Rekrytering, Riskkapital och Innovation. Även en regering kan få betyg från år ett!

Media och undersökningar
Till sist en vädjan. Vi får ofta önskemål om att Sinf ska driva olika företagarfrågor: skatter, export, energimarknaden, arbetsgivaravgifter, rekrytering, betalningsvillkor med mera. De kan och vill vi göra, men vi måste ha ett bra underlag. Inga politiker eller journalister lyssnar på oss om vi bara tycker saker. Det måste vara väl underbyggt. Både media och politiker älskar undersökningar där man har mätt problemställningar eller förslag till förbättringar. Jag vet att det kan upplevas jobbigt med olika enkäter som kommer i mailen, men svara på dem. Utan siffror kommer vi ingen vart, med siffror kan vi nå riktigt långt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk