Closeup,Hands,Hold,Stack,Of,Used,Paper,To,Recycle,Or

Leverantörskontrollutredningen lämnar sitt betänkande

Civilminister Erik Slottner har i dag tagit emot ett betänkande från Leverantörskontrollutredningen. Betänkandet innehåller bland annat förslag på att det ska införas en funktion för samordnad registerkontroll hos Bolagsverket. Detta ska göra det enklare att kontrollera och utesluta olämpliga och oseriösa leverantörer från offentliga upphandlingar.

I samband med offentliga upphandlingar ska upphandlande organisationer kontrollera om de leverantörer som deltar är lämpliga och seriösa. Relevanta uppgifter om leverantörerna finns hos en rad olika myndigheter, men det finns idag inget bra system för inhämtning av uppgifterna.

Utredningen föreslår därför att Bolagsverket ska ansvara för en funktion som möjliggör samordnade registerkontroller. Det innebär att upphandlande organisationer ska kunna vända sig till Bolagsverket för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna kontrollera uppgifter från register hos Bolagsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna.
– Oseriösa och olämpliga leverantörer ska inte ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och konkurrera med seriösa aktörer. Det hämmar inte bara sund konkurrens mellan aktörerna, utan innebär också att skattepengar hamnar i fel händer och att enskilda medborgare riskerar att få dåliga tjänster. Utredningens förslag om hur leverantörer bättre ska kunna kontrolleras är därför mycket välkomna, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen lämnar också förslag på att bestämmelsen om uteslutning av sökande i lagen om valfrihetssystem ska ändras till att bli mer lik bestämmelser i upphandlingslagen. Exempelvis kommer samma brott som kan vara uteslutningsgrundande i upphandlingslagarna att vara så i lagen om valfrihetssystem. Förslaget innebär att det inte görs skillnad på när uteslutning får ske beroende på om en tjänst köps in efter att ett valfrihetssystem har inrättats eller efter en upphandling.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk