LAS-utredningen – Efterfrågade förändringar för små och medelstora företag

Utredaren Gudmund Toijer presenterade LAS-förslagen

LAS-utredningen

Efterfrågade förändringar för små och medelstora företag

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har nu kommit med sitt förslag på hur lagen om anställningsskydd (LAS) ska kunna förändras. Förslaget innebär att det blir enklare och i viss mån billigare att säga upp personal. Vidare föreslår utredningen att samtliga företag, oavsett storlek, ska kunna undanta fem personer från turordningen. Idag kan två personer undantas och detta endast i företag med upp till 10 anställda.

– En viktig förändring som gör att fler av våra medlemsföretag vågar anställa och därmed växa som företag. Men utredningen innehåller också ökade belastningar för arbetsgivarna. Bland annat ges de anställda en lagstadgad rätt till kompetensutveckling för alla som varit anställda i minst sex månader, säger Magnus Lindström, chefsförhandlare på Sinf.

Förändringarna är föreslagna att träda i kraft den 1 januari 2022 men samtidigt är parterna i januariavtalet tydliga med att arbetsmarknadens parter först ska få chansen att själva komma överens om hur en reformering av LAS ska se ut innan det blir aktuellt att genomföra utredningens förslag.

Förslaget i korthet 

Turordningsregler

 • Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.
 • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.
 • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.
 • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling

 • Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.
 • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

  Kostnader vid uppsägning

 • Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras.
 • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.
 • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar

 • De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
 • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.

Källa: Statens offentliga utredningar

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk