Juristen svarar Magnus Lindström

LAS-överenskommelsen genomförs

I slutet av förra året träffade Svenskt Näringsliv å ena sidan och PTK, IF Metall och Svenska Kommunalarbetarförbundet å andra sidan överenskommelser om trygghet, omställning och anställningsskydd. Parterna villkorade överenskommelserna med att staten tar sitt ansvar och genomför vissa lagändringar. Bl a har man från parterna framfört krav på ändringar vad avser turordningsreglerna, uppsägning på grund av personliga skäl och begränsningar vad avser tidsbegränsade anställningar.

För att tillmötesgå dessa överenskommelser har regeringen beslutat om utredningarna

  • om omställnings- och kompetensstöd,
  • om anställningsskydd och tillhörande frågor, och
  • om nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Alla tre uppdragen ska redovisas senast den 15 maj 2021, tillsammans med lämpliga förslag till lagändringar samt nödvändiga följdändringar. Förslagen förväntas träda i kraft före halvårsskiftet 2022.

Sinf kommer aktivt att följa utredningarna och kommer delta i dialogen med utredarna.

Om ni har några frågor eller synpunkter så kontakta magnus.lindstrom@sinf.se.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk