Swedish,New,Money,2017

Långa betaltider fortsatt problem

Stora företag skulle rapportera in sina betaltider till Bolagsverket. Två tredjedelar av dem gjorde det och statistiken utvisar att långa betaltider fortsatt är ett stort problem

Den 30 september var slutdatum för stora företag (med fler än 249 anställda) att rapportera in sina betaltider till Bolagsverket. Rapporteringskravet är en del av en större ansträngning att hantera problemet med långa betaltider, som har en negativ inverkan på företagens konkurrenskraft. Av de cirka 1500 företag som berörs av detta krav har drygt 960 hittills lämnat in sina rapporter.

Statistiken är avslöjande, i genomsnitt betalas omkring 30% av alla fakturor för sent. Informationen är inte bara viktig för företagen själva, utan också för deras leverantörer. Genom att granska dessa uppgifter kan leverantörer bättre bedöma den finansiella risken med att göra affärer med ett specifikt företag.

Bolagsverkets portal ger insyn i dessa data, där man kan söka på enskilda företag för att se deras genomsnittliga betaltider och hur effektiva de är på att genomföra betalningar. Det som rapporteras inkluderar den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den faktiska genomsnittliga betalningstiden och andelen fakturor som betalats efter det att den avtalade betalningstiden löpt ut. Det ger en mer nyanserad bild, eftersom ett genomsnitt kan dölja en stor variation i betaltider.

Problemet med långa betaltider är utbrett och inte begränsat till Sverige. Det påverkar företag över hela Europa och leder till en rad negativa konsekvenser som likviditetsproblem, ökade kreditrisker, höga transaktionskostnader och i värsta fall ett ökat antal konkurser. Att lösa dessa problem skulle inte bara stärka företagens konkurrenskraft utan också frigöra kapital för forskning och utveckling, vilket i sin tur skulle stärka den internationella konkurrenskraften för företag i hela Europa.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk