Nya lagar som träder i kraft under

Lagar som träder i kraft under 2021

Växa-stödet blir permanent

Från och med 1 januari 2021 blir det så kallade växa-stödet permanent. Växa-stödet innebär att ett enmansföretag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när företaget anställer sin första medarbetare. För dig som redan anställt en första person före 2021 innebär förslaget inte någon skillnad mer än att nedsättningen inte upphör vid utgången av 2021.

Inhyrd utländsk personal – ändrad beskattning

Arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag och som saknar fast driftställe i Sverige ska numera beskattas i Sverige när arbetstagaren utför arbete här. De nya reglerna gäller från 1 januari 2021 och den så kallade 183-dagarsregeln kommer inte kunna användas när det gäller uthyrning av arbetskraft. Undantag kan vara mycket korta arbetstillfällen.

Skattesänkningar för personer över 65 år

Det förhöjda grundavdraget förstärks för personer över 65 år. Förändringen innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla över 65 år med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För den person som tjänar 21 000 kronor per månad innebär det en skattesänkning på drygt 800 kronor per år.

Undantag: För dem med inkomster över cirka 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har inkomster över cirka 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras. 

Arbetsanpassning och tydligare rehabiliteringsansvar

Nya föreskrifter om arbetsanpassning och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar börjar gälla 1 juni 2021. De nya föreskrifterna är mer konkreta kring krav på arbetsgivarens tillvägagångssätt för att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetssituationen vid en rehabiliteringsprocess för att öka möjligheterna till arbetstagarens återgång till arbetet.

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Sänkt bolagsskatt till 20,6 procent för beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. Riksdagen beslutade 2018 om en sänkning av bolagsskatten i två steg, mellan 2019 och 2020 till 21,4 procent och nu kommer andra steget från och med 2021 till 20,6 procent.

Skatten på expansionsfond för enskild firma är samma som bolagsskatten. Dock sker sänkningen inte stegvis här utan i ett enda steg 2021.

Utökat minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Bolagsverket kan utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst 10 procent av samtliga aktier eller minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan. Granskaren som utses ska vara lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna.

Rutavdrag höjer taket och inkluderar fler tjänster

Det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag höjs från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år från 1 januari 2021. Taket för rot-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. Samtidigt utvidgas rutavdraget med flera nya tjänster som exempelvis möbelmontering, transporter, tvätt och torkning av textilier

Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Företag får under 2021 en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktionen som kan begäras är 3,9 procent av anskaffningsvärdet och det görs i inkomstdeklarationen 2022. För att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid

Skattereduktion för installation av grön teknik

En ny skattereduktion för installation av grön teknik ersätter flera tidigare stöd. Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av kostnaderna för installation av egenproducerad el och installation av laddningsstation till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år.

Klimatvänliga förmånsbilar

Vid årsskiftet höjs förmånsbeskattningen av klimatvänliga tjänstebilar med upp till 10 000 kronor. Där utöver har en höjning med 25 procent av förmånsbeskattningen för alla tjänstebilar aviserats. Fordonsskatten står sedan på tur för höjning under våren och det rör sig om flera tusenlappar mer i fordonsskatt. Rådet är ändå att se till så att nya tjänstebilen som köps in är miljöanpassad och följer de hårdare klimatkraven.

Ny plastskatt på kaffemuggen

En ny skatt stundar på engångsprodukter i plast och innebär, enligt förslaget, 7 kronor för en kaffemugg eller behållare för take away-mat.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk