Generationsskifte i familjeföretag - så gör ni och så undviker ni misstagen

Att vara en del av ett familjeföretag har många fördelar. Det är ofta förenat med stort engagemang och ett omsorgsfullt ansvar både för personal och kunder. Det blir gärna en fin gemenskap som resulterar i ett långsiktigt företagande. Men Generationsskiften i familjeföretag är komplexa och även om alla i familjen vill väl, så hamnar de flesta skiften i känsliga situationer. Det skapar också ofta en indirekt påverkan på verksamheten.

Det finns en rad viktiga bitar att ta hänsyn till och som de flesta generationsskiften missar. Det skapar onödigt komplicerade processer med risk för osämja och frustration. I detta White paper får du tips på vad ni bör tänka på. I detta material finns ett antal berättelser som Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström tecknat ner efter samtal och stödinsatser till såväl första, andra som tredje generationens företagare. Berättelserna bygger på verkliga händelser men av hänsyn till familjerna är situationerna omgjorda. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/oriktigheter i dokumentationen. Om du har frågor och funderar så är du alltid välkommen med dina små och stora funderingar. Målsättningen med denna skrift är att hjälpa dig och er framåt i ert fina bolag framåt genom kanske den största förändringen i företagets liv.

Obligatorisk

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk