juridiska kurser

Kurser hösten 2020

Till hösten har vi planerat ett antal kurser med Sinfs jurister Magnus Lindström och Jennie Nilsson. I september håller vi den första kursen efter sommaren, en utbildning i arbetsrätt med inriktning mot Industriavtalet, på två olika orter. Därutöver ordnar vi en heldagskurs i arbetsrätt samt en halvdagskurs i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Arbetsrätt med inriktning mot Industriavtalet

En genomgång av centrala delar inom arbetsrätten med fokus på Industriavtalet mellan Sinf och IF Metall. Många av våra medlemmar har tecknat detta fåordiga kollektivavtal vars innehåll ibland kan vara svårtolkat. Därför har vi satt ihop denna utbildning, där vi fokuserar på de delar av arbetsrätten utifrån avtalet som vi upplever att vi får mest frågor om, och klargör dess innehåll.

18 september i Jönköping
Heldagskurs 10:00-16:00
Till anmälan>

25 september i Stockholm
Heldagskurs 10:00-16:00
Till anmälan>

Arbetsrätt – Praktisk kunskap för att undvika dyra misstag

När du hanterar personal är det viktigt att ha en överblick över de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag.

Vid kurstillfället får du bland annat lära dig:

  • Anställningsformer
  • Tecknande och hantering av kollektivavtal
  • Grundläggande skyldigheter och rättigheter inom anställningen
  • Hantering av svårare personalfrågor, såsom exempelvis misskötsamhet

1 oktober i Göteborg
Heldagskurs 10:00-16:00
Till anmälan>

9 oktober i Stockholm
Heldagskurs 10:00-16:00
Till anmälan>

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Under dagen går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

20 oktober i Stockholm
Halvdagskurs 9:00-13:00
Till anmälan>

27 november i Falun
Halvdagskurs 9:00-13:00
Till anmälan>

3 december i Jönköping
Halvdagskurs 9:00-13:00
Till anmälan>

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk