Uppsägning på grund av arbetsbrist

Krisstödet vid korttidsarbete upphör

Det tillfälliga krisstödet vid korttidsarbete upphör att gälla den 30 september, om det inte sker förändringar. Efter det gäller endast det permanenta stödet.

Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som har gällt under 2021 upphör alltså att gälla den 30 september. Från och med den 1 oktober gäller därmed enbart lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete.

Stödet kommer att hanteras av Tillväxtverket från den 1 oktober till den 31 mars 2022. Tillväxtverket hanterar också alla ärende som kommit in till verket till och med den sista mars 2022 fram till dess att de avslutas. Därefter tar Skatteverket över hanteringen.

Stödet vid korttidsarbete under pandemin har haft extra förmånliga villkor, som kommer att försvinna. Det innebär till exempel att subventionsgrader och permitteringsnivåer kommer att förändras. Karenskravet i det permanenta stödet innebär att majoriteten av de företag som fått stöd under pandemin inte kommer att vara kvalificerade för det permanenta stödet.

Nedan några förutsättningar som gäller för det permanenta stödet:
– De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga.
– De ekonomiska svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses.
– De som fått stöd under 2020-stödet har en karenstid på 24 månader från sista månaden som stödet utgick.
– Permitteringsgraderna kommer att vara 20, 40 och 60 procent.
– Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna samt arbetsgivaravgifterna.
– Det krävs att avtal har slutits mellan arbetstagare och arbetsgivare för att kunna permittera och erhålla stöd.

Företag som inte omfattas av karens kommer, som det ser ut nu, att kunna ansöka om det permanenta stödet vid korttidsarbete via en ansökningsblankett på Tillväxtverkets webbplats från och med 1 oktober.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk