Icke godkänt för regeringens coronahantering enligt Sveriges företagare

Krisstöd återinförs i december

De nyligen införda smittskyddsåtgärderna har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet. Regeringen har därför presenterat en plan för återinförda företagsstöd. Totalt tre stöd förbereds för ett snabbt återinförande.

Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Precis som tidigare ska stödet användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod.

Företag kommer att kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. Löner och hyror kommer att vara stödgrundande fasta kostnader.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december. Förutsättningen för stöd är bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Slutligen föreslås också en utökning av möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget. Förslaget innebär bland annat att:

-anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt månadsvis.

-anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.

-anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2021.

-möjlighet att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk