Cnc,Laser,Cutting,Of,Metal,,Modern,Industrial,Technology,Making,Industrial

Krigspåverkade underleverantörer förvånar

Svensk Industriförening, Sinf, har presenterat Underleverantörsbarometern som avser första och andra kvartalet 2022. Ukrainakriget påverkar Underleverantörerna liksom materialbrist och höga elpriser. Den allmänna uppfattningen är att vi är på väg ut ur en högkonjunktur och in i en lågkonjunktur som bedöms bli lång. Trots det ser det ljust ut, 56 procent har haft en omsättningsökning.

Det är en intressant barometer som presenteras denna gång. Hela 85 procent av underleverantörerna tror att orderingången kommer att vara oförändrad eller öka under kvartal två, trots att hela 56 procent uppger de är på väg ut ur en högkonjunktur eller väg in i en lågkonjunktur. Detta är en kraftig förändring och kan jämföras med 25 procent i förra mätningen. 

–  Företagen drabbas gång på gång av enorma utmaningar i form av pandemi, uteblivna leveranser, högre omkostnader och nu även krigspåverkan. Det är imponerande att se den handlingskraft och förmåga till anpassning som företagen har visat i det utmanande läge de befunnit sig i de senaste åren. Industrin är trots enorma utmaningar fortsatt stark och kraftfull även om Underleverantörerna, som normalt har positiva förväntningar framåt, nu tror på en längre konjunkturavmattning säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf. 

Det är också en positiv utveckling avseende betalningstid, andelen mellan 30-60 dagar har minskat från 56 till 51 procent vilket är en förbättring med 5 procent. Andelen som i förhandling aldrig eller sällan behöver ta ställning till mer än 30 dagar är den bästa någonsin, 70 procent. Dessutom uppger rekordlåga 17 procent att en förhandling mer eller mindre är en förutsättning för affär. 

-Kanske har vi hjälp av den nya lagstiftningen som medfört att storföretagen ser över sitt hållbarhetsarbete och förbereder sig på att det såväl syns som är genant för dem, eftersom långa betalningstider går stick i stäv med ett seriöst hållbarhetsarbete, uppger Sanna Arnfjorden Wadström.  

Hela 46 procent av företagen uppger att de påverkats av Ukrainakriget. 56 procent har drabbats av ökade priser och ytterligare 20 procent har till följd av kriget drabbats av materialbrist. Bara 8 procent har inställda leveranser till Ryssland på grund av sanktioner, varav tre fjärdedelar ställt in dem av eget val. 

Materialbristen är fortsatt ett stort bekymmer för företagen. Fortfarande är 69 procent drabbade, förra kvartalet var de 79 procent. Detta till trots uppger 68 procent, vilket är något fler än 66 procent i föregående mätning, att materialbristen påverkar omsättningen. 

– Vi noterar ett nytt ”rekord” avseende behovet av utbildad arbetskraft. Hela 67 procent, menar att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem. Det saknas potentiella medarbetare med rätt kompetensdjup, säger Sanna. Digitaliseringen, robotiseringen och uppkopplingen, kräver ny kunskap. Här behöver företagen stöd framåt säger Sanna som själv tagit emot flyktingar från Ukraina för att hitta möjligheter till snabbintegration in på svensk arbetsmarknad.  

Företag som drabbats av högre elpriser är, precis som i förra mätningen, 74 procent. Andelen som gått över till fast pris har ökat blygsamt, från 44 procent till 47 procent. Hela 57 procent av underleverantörerna uppger att de nu arbetar med att minska sin elförbrukning. 

 

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk