Kraftansamling för hållbar digitalisering

Kraftansamling för hållbar digitalisering 

Sverige har många företag som är duktiga på att ta vara på ny teknik och ställa om. Samtidigt har vi grupper och företag som inte är så digitala, och klyftan har vuxit under pandemin. Fyra myndigheter ska nu samarbeta och Sanna Arnfjorden Wadström, Sinfs VD, var i fredags inbjuden till en livesänd presentation kring vikten av digitalisering hos företagen för att främja tillväxten.
Det är fyra statliga myndigheter som ska föreslå ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga, med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet. Digitaliseringens möjligheter måste tas till vara för att klara konkurrenskraften, klimatomställningen och nå målen i Agenda 2030 menar myndigheterna.
Enligt den rapport och analys som myndigheterna tagit fram har den digitala omställningen varit för splittrad, småskalig och kortsiktig.
– Detta är något vi betonat för myndigheterna en längre tid. Vi ser att många bolag nu accelererar tekniskt och de som inte anammar ny teknik löper stora risker att hamna på efterkälken. Det är extra viktigt att ha med sig framåt då teknikutvecklingen just nu exploderar säger Sanna. Här är det också viktigt att företagen får stöd med ny teknik som tex AI, robotisering och digital teknik, något vi just nu arbetar mycket för fortsätter hon.
Myndigheterna menar att många av de stora samhällsproblem vi har i Sverige och globalt kan lösas med digitalisering. Även om Sverige på många områden hävdar sig väl så är det långt ifrån tillräckligt om vi ska hävda konkurrenskraft och utveckling.
Myndigheterna presenterade gemensamt förslaget att inrätta ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Det nationella programmet föreslås börja med fyra samverkande delprogram:
  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet
  • Avancerad digitalisering
  • Digital infrastruktur och data
  • Digital kompetens och mognad

– Detta måste göras tillsammans, det är då vi får utväxling, säger näringsminister Ibrahim Baylan. Möjligheterna är gigantiska, men det finns en defensiv aspekt, oavsett vad vi gör kommer den digitala teknologin att fortsätta utvecklas och påverka samhällsutvecklingen. Den är mycket kraftfull.

Föreslagen start är 2022 med en föreslagen budget om 5,5 mdr/år från 2024.  Sinf följer utvecklingen och sänder även i nästa Underleverantörsbarometer ut frågor till er kring er teknikutveckling. Håll utkik, den kommer skickas ut under nästa vecka.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk