Viktiga punkter i höstbudgeten

Korttidsstödet förlängs med ytterligare tre månader

Smittspridningen är fortfarande på hög nivå och restriktionerna ligger kvar ytterligare en tid. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har därför kommit överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september i år.

Korttidspermittering är en viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom den rådande krisen. Därför förlängs det med månaderna juli, augusti och september 2021.

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag att kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventioneringsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent. Med andra ord behåller den anställde 88 procent av den ordinarie lönen och arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

– Vi ser att stormen ännu inte dragit förbi SME-företagarna. Det råder fortfarande en stor brist på visst råvarumaterial och många brottas med stora produktionsbortfall. Det har uttryckts en del oro från våra medlemmar om att korttidsstödet skulle upphöra och det är därför glädjande besked som regeringen nu lämnar till företagarna, säger Jennie Nilsson, bolagsjurist på Svensk Industriförening, som för veckovisa dialoger med Tillväxtverket.

Nytt är att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet. Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden, den månads som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering.

Förslaget beräknas träda i kraft 29 juni 2021.

Kontakta gärna våra jurister Jennie Nilsson eller Anna Winblad von Walter om du har frågor eller behöver stöd i fråga om korttidspermitteringar.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk