Korttidspermitteringen upphör vid årsskiftet – Sinf driver frågan på regeringsnivå

Korttidspermitteringen upphör vid årsskiftet – Sinf driver frågan på regeringsnivå

Efter onsdagens möte med Tillväxtverket stod det klart att vid årsskiftet upphör den tillfälliga lagstiftningen gällande korttidspermittering. Det kommer fortfarande finnas möjlighet att permittera efter nästa år men då enligt tidigare permitteringsregler. 

För företagaren innebär detta att from 1 januari sjunker stödnivåerna från 98,6 % till 43% och den statliga bidragsdelen sjunker från 3/4 till 1/3. Reglerna omfattar inte längre företagarens familj eller uppsagd personal och inte heller verksamheter som finansieras av allmänna medel. Stödperioden gäller som vanligt med 6 månader och möjlighet till 3 månaders förlängning. För den som inte nyttjat hela sin stödperiod vid årsskiftet finns möjlighet att fortsätta den pågående permitteringen tills den totala stödtiden av 9 månader är slut.

Sedan löper en lång tid av karens på 24 månader innan ett företag kan ansöka om en ny permitteringsperiod, vilket vi ser som mycket bekymmersamt. I och med att permitteringsstödet utgår, upphör därmed även möjligheten att kompetensutveckla under tiden av korttidsarbetet.

Vi fortsätter våra dialoger med Regeringskansliet och deras samordnare och driver på politikerna i frågan om förändring. Vi ser karenstiden som ett allvarligt problem för våra medlemsföretag och ett stort bidrag till ökad arbetslöshet. I går fick vi också svar från Sveriges Coronasamordnare kring karrensdelen som lyfter frågan vidare. Vi arbetar hårt för att tillsammans med er åstadkomma förändring och rädda fler jobb i Sverige.

Läs tillväxtverkets information från den 7 oktober gällande korttidsarbete genom att klicka här.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk