Inför ansökan om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete flyttas till Skatteverket April 2022

Skatteverket och Tillväxtverket har uppdragits att förbereda Skatteverkets övertagande av hanteringen av stöd vid korttidsarbete. Ansvaret beräknas gå över från Tillväxtverket till Skatteverket från den 1 april 2022, alltså nästa vår.

Tillväxtverket har på kort tid tredubblat personalstyrkan och betalat ut stöd vid korttidsarbete för cirka 600 000 anställda under coronapandemin. Skatteverket är i dag handläggande myndighet för den del av stödsystemet som kan aktiveras vid en synnerligen djup lågkonjunktur.

Regeringen uppdrog förra veckan att myndigheterna ska förbereda så att Skatteverket blir handläggande myndighet även för den permanenta delen av stödsystemet, som infördes i april förra året och som Tillväxtverket är handläggande myndighet för i dag. Här ingår även handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete.

Viktig information är att Tillväxtverket även fortsatt handlägger de ärenden som har initierats hos Tillväxtverket före den 1 april 2022.

Skälet till att Skatteverket även ska ansvara för den permanenta delen av stödsystemet är bland annat att Skatteverket bedöms ha goda förutsättningar att hantera den mängd ärenden som stödet på kort tid kan komma att innebära. Ett annat skäl är att Skatteverket har en etablerad kontroll- och brottsbekämpande verksamhet.

Ett byte av handläggande myndighet kräver Riksdagens godkännande i nödvändiga delar. Regeringen avser att återkomma med förslag på författningsändringar.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk