korttidsarbete

Korttidsarbete – ett bra tillfälle för kompetensutveckling

Under den period då ni som arbetsgivare korttidspermitterar era anställda kan ni passa på att ge de anställda den kompetensutveckling som ni kanske har haft svårt att hitta tid för tidigare. Under den tid som den anställde omfattas av korttidsarbete har ni möjlighet att komma överens med era lokala parter om att kompetensutveckla personalen genom utbildning på eller utanför arbetsplatsen. Det kan till exempel ske genom interna och externa utbildningar, att gå bredvid en kollega för att lära sig nya arbetsuppgifter eller genomföra kompetensvalidering.

Tillväxtverket har meddelat att de ställer sig positiva till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid måste i grunden vara frivillig för den anställde och genom en överenskommelse med era fackliga företrädare kan ni därmed erbjuda kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet.

Det finns stora fördelar för såväl arbetsgivare som arbetstagare att ordna och delta i kompetensutveckling. Det är viktigt att arbetsgivaren rustar inför att produktionen tar fart igen och för arbetstagaren kan detta ge möjligheter till andra och fler arbetsuppgifter och en eventuell förbättrad löneutveckling i framtiden. Vi rekommenderar därför alla arbetsgivare som har sin personal permitterad eller nu står inför uppstart för korttidspermittering att se över kompetensen på arbetsplatsen och använda den arbetsbefriade tiden till att erbjuda anställda utbildning och kompetensutveckling inom företaget.

Nyttja den negativa nedgången i företaget till att rusta och kompetens-boosta inför att det vänder.

 

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk