Kontanter, nej tack!

Regeringen tillsatte under hösten en utredning som har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att kriminalisera användandet av kontanter vid handel med skrot av vissa metaller.

Den organiserade skrothandeln har sedan länge som krav för medlemskap att vederbörande företag inte använder kontanter eller checkar vid inköp av skrot. Kontanter är på väg ut. Institutioner som handhar betalningar flyr kontanthanteringen, affärer och restauranter ligger ogärna på kontanter på grund av rånrisken. Till och med bankerna tar bort kontanter från sina kontor.

Uppmärksammas av Ekobrottsmyndigheten
Näringar med kontanthantering uppmärksammas av Ekobrottsmyndigheten då det är ett känt faktum att den kriminella ekonomin söker sig till sektorer med stora volymer kontanter. Som nämndes inledningsvis bannlyser den organiserade skrothandeln kontanter. Utanför denna handel förekommer dessvärre en liten skara med privatpersoner och företag där fakturering och kontoöverföring får vika för kontanter.

Stöldgods
I denna begränsade handel med kontanter finner hälaren syre och ges möjlighet att omsätta stöldgods. Det är dessa skumraskaffärer som får tåg att stanna och hela stadsdelar att slockna. Värdet av det stulna är ofta inte så stort men får oerhörda samhällsekonomiska konsekvenser. Ett stulet kyrktak ger i hälarledet kanske några tusenlappar men kostar kyrkan hundratusentals kronor att reparera.

Krav på registrering/certifiering
Sedan 2005 har vi sett hur stölderna av främst koppar tilltagit. Allt obevakat kopparhaltigt material stjäls från industrin och samhället. Jordningskablar, gravskändningar, stulna kyrktak och råvarustölder hos industrin är vardagsbrott för multikriminella. Stölderna har gjort att skrotindustrin tillsammans med polis och näringsliv nu utvecklar märkning av stöldbegärligt material. Polisen och skrothandeln utrustas samtidigt med verktyg för att upptäcka märkt material. Men detta räcker inte. Vi måste fylla på med åtgärder som kontantförbud och krav på registrering/certifiering av personer och företag som vill syssla med handel av järn och metaller.

Kontantförbud
I Storbritannien är all kontanthantering när det gäller handel med metaller kriminaliserad. Där kan man konstatera en halvering av stölderna. Om skrothandeln får igenom sitt krav på kontantförbud skulle sannolikt samma effekt uppnås i Sverige. Då det redan råder kontant- och checkförbud för samtliga branschanslutna företag skulle en kriminalisering av kontanter bara slå mot en liten del av handeln d v s den skara ljusskygga individer som inte vill ha spårbara affärer. Det är sällan en lag blir så träffsäker och samtidigt inte blir till förfång för den stora vita delen av industrin.

Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen
Åke Larsson

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk