Ronneby,,Sweden,-,June,15,,2018:,Upper,Secondary,School,Graduation

Kompetensförsörjning – Arbetslivsdrömmar hos kommande generation

Gemenskap, balans i livet och ekonomisk trygghet. Detta är ledorden för många av framtidens medarbetare. De visar ett stort intresse för ledarskap, men inte till vilket pris som helst och längtar efter generationsöverskridande lärande och gemenskap. Sofia Rasmussen, som i flera år genomfört undersökningar av ungas värderingar och livsstil, kommer till Sinfdagen och berättar mer.

Den arbetsmarknad våra unga kliver in i är under förändring, det konstaterar Sofia Rasmussen på Rasmussen Analys. Behoven minskar när det gäller exempelvis fysiska manuella förmågor, basala kognitiva förmågor (läsa, räkna) och förmåga att exempelvis packa/lagra. Istället ökar behoven när det kommer till avancerade kognitiva förmågor som kreativt tänkande, kritiskt ifrågasättande, komplexa sammanhang samt tekniska och digitala förmågor.

Vilka är de unga, vad vill de och hur tänker de på framtiden?

Dagens ungdomar har en väldigt stark längtan efter stabilitet och hållbarhet i livets alla olika delar. Det finns också en mycket stor orientering mot balans i livet, bland annat balans mellan det digitala och det fysiska samt balans i klimatet och för jordklotet i stort.

Hög lön är för första gången i mätningens historia viktigast i valet av arbetsgivare. Lönen har tidigare alltid legat på andra plats men har nu bytt plats med den tidigare ettan Trevlig miljö och trevliga kollegor. Hög lön ska mest troligt tolkas som jakt på trygghet, inte en statusjakt. Tredjeplatsen balans är en aspekt som vuxit och klättrat år för år och bara blir viktigare. På fjärde plats kommer personlig utveckling och att växa som människa och slutligen på femte plats nykomlingen flexibel arbetstid.

Tidigare viktiga värden som att arbeta utomlands eller att få resa mycket i jobbet är inte alls lika viktigt och attraktivt längre. Möjlighet till distansarbete är viktigare för de äldre arbetstagarna, unga människor vill gärna komma in i ett trevligt sammanhang och få guidning och stöttning.

Framgång, men inte på bekostnad av välmående

Det finns också en oro för att bli stressad redan innan man har kommit in i arbetslivet. På en rak fråga svarar sju av tio att det är viktigt att välja ett yrke eller en arbetsgivare som inte orsakar för mycket stress. Tidigare har ungdomar varit beredda att offra lite för att snabbt klättra i karriären. Detta kan vara ett tecken på att den unga generationen har genomskådat den romantiserade bilden vi har haft av att nå framgång och status genom att slita enormt hårt och offra mycket. Framgång på bekostnad av välmående är inte framgång för de unga.

Ungdomar anser det absolut viktigaste i arbetslivet att få hjälp och stöttning med att hantera stress och att få balans i livet. Men också att bredda sin kunskap och fördjupa sin expertis genom att lära av äldre. Hela 73 procent av de unga ser jättestora fördelar med att ha en stor blandning av åldrar på en arbetsplats. De fördelar de ser med åldersblandning är accelererat lärande, bättre arbetsmiljö (trevligare, bättre energi och mer gemenskap, innovation (både bättre och mer varierande idéer) och mix av värderingar som (ökad förståelse för andras perspektiv).

Ungdomsfokus

Rasmussen Analys grundades 2014 av Sofia Rasmussen, som är omvärlds- och trendanalytiker, författare, föreläsare och VD för Rasmussen Analys. Ungdomsunderundersökningen Ungdomsfokus har genomförts de senaste nio åren. Målgruppen är 15–29-åringar. Respondenterna är över dessa år sammantaget 15 000. Den senaste och riksomfattande undersökningen genomfördes i augusti 2023 och hade 1000 respondenter.

Kom och lyssna på mer om detta på Sinfdagen! Anmäl dig nedan.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk