Kollektivavtal uppdaterade med skrivningar om karensavdrag

Från och med den 1 januari 2019 ändrades både Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffades. Istället infördes en annan karens som ska vara mer lika för alla. I samband med detta ändrades även kollektivavtalen.

Karensdagen som den tidigare har sett ut har försvunnit och ersatts med ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Tanken är framförallt att detta ska innebära en mer rättvis ”självrisk”, och att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Arbetstagare som arbetar obekväma arbetstider såsom sjuksköterskor, poliser och räddningstjänstpersonal har via den tidigare karensdagen kunnat få ett ganska stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara. Något som alltså den nya regleringen ska råda bot på.

Karensavdrag är från och med 2019 inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan är alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har.

Förändringen innebär att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

Värt att nämna är att beräkningen av karensavdrag ska bestämmas i kollektivavtal för att kunna passa olika yrkesgrupper.

Har man inget kollektivavtal, gäller ovanstående regler i lagen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk