Kollektivavtal klart mellan Unionen-Teknikarbetsgivarna

Avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31

Avtalsvärdet

Det nya avtalets totala värde, sett över avtalsperioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025, är 7,4 procent.

Löneökningar

Om lokala parter inte blir överens om annat gäller för avtalsperioden att löneökningsutrymmet för Unionens medlemmar är 7 procent för hela avtalsperioden. Har inte de lokala parterna enats om annan nivå, fördelning eller revisionstidpunkt ska löneutrymmet för avtalsperioden delas upp där;

  • 3,9 procent ska utgå den 1 april 2023 och
  • 3,1 procent ska utgå den 1 april 2024

Lägsta löneökning (individgaranti)

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, ska en avstämning av tjänstemannens (som är medlem i Unionen) löneutveckling ske 1 juni 2023 respektive 1 juni 2024, och då uppgå till lägst:

  • 700 kr för perioden 2023-04-01 – 2023-06-01
  • 525 kr för perioden 2023-06-02 – 2024-06-01

Lägsta månadslöner

Dessa höjs från och med den 1 april 2023 med 1 350 kronor och från den 1 april 2024 med lönerevisionsvärdet 3,1 procent. Efter lönerevisionen ska därför månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:

  • 20 566 kronor fr.o.m. 2023-04-01
  • 21 204 kronor fr.o.m. 2024-04-01

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 21 865 kr, respektive 22 543 kr.

Avsättning deltidspension

Avsättning till deltidspensionen är nu uppe i 2,1 %

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningen till tjänstepensionen inom ramen för den tidigare avtalade deltidspensionen (flexpension).

Från och med den 1 april 2023 samt den 1 april 2024 utökas arbetsgivarens avsättning till individens tjänstepension (ITP) med ytterligare 0,2 procent vid respektive tillfälle (totalt 0,4). Detta läggs till de tidigare avtalade avsättningarna till deltidspension på 1,7 procent. Den nya sammanlagda avsättningen blir därmed 2,1 procent.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk