Kollektivavtal klart mellan Unionen och Teko

Avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31

Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 24 månader fram till och med 2025-03-31.

Avtalsvärdet

Det nya avtalets totala värde, sett över avtalsperioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025, är 7,4 procent.

Löneökningar

Har inte de lokala parterna enats om annan revisionstidpunkt gäller att lönepott bildas och fördelas enligt följande;

  • 3,9 procent ska fördelas den 1 april 2023
  • 3,1 procent ska fördelas den 1 april 2024
Lägsta löneökning (individgaranti)

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, ska löneökning för varje tjänsteman som är medlem i Unionen vara minst:

  • 700 kronor från den 1 april 2023
  • 525 kronor från den 1 april 2024
Lägsta månadslöner

Dessa höjs från och med den 1 april 2023 med 1 350 kronor och från den 1 april 2024 med lönerevisionsvärdet (3,1 procent). Efter lönerevisionen ska därför månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:

  • 20 534 kronor från den 1 april 2023
  • 21 171 kronor från den 1 april 2024

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 21 841 kr, respektive 22 518 kr.

Avsättning deltidspension

Avsättning till deltidspensionen är nu uppe i 2,1 %

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningen till tjänstepensionen inom ramen för den tidigare avtalade deltidspensionen (flexpension).

Från och med den 1 april 2023 samt den 1 april 2024 utökas arbetsgivarens avsättning till individens tjänstepension (ITP) med ytterligare 0,2 procent vid respektive tillfälle (totalt 0,4). Detta läggs till de tidigare avtalade avsättningarna till deltidspension på 1,7 procent. Den nya sammanlagda avsättningen blir därmed 2,1 procent.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk