Kollektivavtal klart mellan Livs och Sinf gällande Sötvaruavtalet

Avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31.

Livs har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 24 månader, fram till och med den 2025-03-31.

Det här gäller från och med den 1 april 2023

  • Lokala förhandlingar ska ske avseende hur lönepotten på 1201 kr/månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning om 540 kr/månad.
  • Tarifflönerna (ingångslöner och årstillägg för vuxna arbetare) höjs med 7,76 kronor/timme, dvs. 1350 kronor/månad.
  • OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 4,1 procent. Avseende förskjutningstillägg överstigande 28 kronor/timme ska inte uppräkning ske per den 1 april 2023.

 

Det här gäller från och med den 1 april 2024

  • Lokala förhandlingar ska ske om hur lönepotten på 981 kronor/månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning om 441 kronor/månad.
  • Tarifflönerna (ingångslöner och årstillägg för vuxna arbetare) höjs med 5,65 kronor/timme, dvs. 981 kronor/månad.
  • OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 3,1 procent.
  • Utökad avsättning till deltidspension med 0,2 procent.

 Läs mer i protokollet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk