Juristen svarar Magnus Lindström

Juristen svarar: Vem bekostar behandlingshemsvistelse?

Måste jag bekosta behandlingshemsvistelse för anställda som är sjukskrivna på grund av alkoholberoende?

Magnus Lindström, chefsförhandlare Sinf, svarar:

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar för anställda som inte klara av att utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom. Detta gäller alla slags sjukdomar – även alkoholberoende. Arbetsgivaren har då ett så kallat arbetslivsinriktat rehabiliteringsansvar. Det kan till exempel handla om arbetsträning och anpassning av arbetsuppgifterna.

För att en individ ska kunna få denna rehabilitering för sitt beroende krävs en sjukdomsdiagnos.

Arbetsgivaren har däremot inget ansvar för den medicinska behandlingen.

Det finns ingen principiell skillnad när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholberoende eller annan sjukdom.

För den medicinska behandlingen av alkoholberoende har kommunerna och regionerna ett delat ansvar. Kommunen ska enligt socialtjänstlagen aktivt sörja för att den enskilda missbrukaren får den hjälp och den vård som han eller hon behöver för att komma från missbruket.

Du som arbetsgivare har alltså ingen skyldighet att bekosta behandlingshemsvistelse för anställda med diagnostiserad alkoholberoende.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk