Jessica Gonzales Palm bolagsjurist

Juristen svarar: Vad händer med företaget vid en skilsmässa?

Vid en skilsmässa kommer värdet på ditt företag delas lika, oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag, om du och din make/maka inte reglerat detta i ett äktenskapsförord. Många företagare saknar tyvärr äktenskapsförord, vilket i många fall kan leda till tråkiga överraskningar i samband med en eventuell framtida bodelning. Sinfs bolagsjurist Jessica Gonzales Palm förklarar en del av de svårigheter som kan uppstå när äktenskapsförord saknas.

En enskild firma är inte en egen juridisk person och tillgångarna som finns däri ingår därför i en bodelning. Detta kan resultera i att den make som driver en verksamhet kan få svårt att fortsätta med verksamheten likt tidigare. Kanske har viktiga maskiner behövt avyttras i samband med bodelningen för att kunna behålla andra delar av verksamheten och samtidigt kunna lösa ut den andre maken från värdet av de kvarvarande tillgångarna i verksamheten.

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och privatpersonen äger bolaget genom att inneha aktier i bolaget. Aktierna ingår dock i det som kallas för giftorättsgodset och värdet därav ska därför upptas i bodelningen likt andra tillgångar som makarna innehar. Om maken som äger aktierna inte är tillräckligt kapitalstark och kan lösa ut den andre maken för att själv fortsätta äga bolaget så finns det risk för att hälften av aktierna övergår till den andra maken i bodelningen. Det resulterar i en väldigt märklig situation där makar som bestämt sig för att skiljas i stället blir kompanjoner.

Det är i sammanhanget också viktigt att uppmärksamma huruvida pensionssparande ingår eller ej i en bodelning. Pensionsrättigheter består av allmän pension, tjänstepension och privatpensionssparande. Den allmänna pensionen är personlig och ingår inte i bodelning. Det privata pensionssparandet ingår däremot i bodelning. Många egenföretagare pensionssparar privat och det är därför viktigt att vara medveten att den typen av sparande ingår i en bodelning. Tjänstepensionen är den del av pensionsrätterna som är klurigast, då den ibland ingår i bodelning och ibland inte. Detta beror på tjänstepensionens utformning, om den är utformad på så sätt att du har rätt att förfoga över den ska den ingå i bodelning, så är fallet för egen företagare. För den som har en vanlig anställning ingår oftast inte tjänstepensionen då arbetsgivaren äger pensionsförsäkringen. Dessa olikheter kan leda till att bodelningen bli mer ekonomiskt betungande för den ena maken utan att denne varit medveten om detta under äktenskapet.

Vill du som är företagare och medlem hos Sinf ha hjälp och råd kring vad som gäller för just din situation, kontakta vår bolagsjurist Jessica Gonzalez Palm.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk