Ägarskifteshjälp räddar tusentals jobb

Juristen svarar: Kan vi hävda force majeure på grund av kraftiga prisökningar på råvaror?

En mycket vanlig fråga från våra medlemsföretag handlar om höjda råvarupriser och uteblivna möjligheter att sedan själva kunna justera det egna priset ut till kund på grund av prislåsningar i avtalet. Vad gäller egentligen? Sinf jurister reder ut frågan. 

Force majeure används vid situationer där avtalsparternas förpliktelser inte är möjliga att fullgöra. Force majeure betyder Act of God och syftar just till situationer som är bortom parternas kontroll. Det är tre principer som ska vara uppfyllda för att det ska anses föreligga en force majeure-situation; (1) händelsen ska vara bortom all kontroll, (2) händelsen ska vara oväntad och inte kunnat förutses, och (3) den ska inte kunna förhindras eller åtgärdas. 

Det är vanligt att avtalsparter idag reglerar force majeure i sina avtal, genom att ange vad som gäller och hur force majeure ska hanteras i det fall en sådan situation mot förmodan uppstår. Dock så är force majeure en avtalsrättslig princip och kan hävdas föreligga även om det inte finns angivet i ett avtal. Däremot kan det orsaka större diskussioner huruvida force majeure föreligger eller inte och hur parterna i situationen ska agera om det inte finns instruktioner för det. 

Det går därför att reglera att kraftigt ökade priser på grund av annans force majeure ska anses vara hinder i fullgörandet av ett avtal, men det måste då finnas angivet i avtalet eftersom det inte ingår i den vanliga klassificering av vad en force majeure-situation är för något. En prisökning är inte direkt ett hinder för att fullgöra en leverans, men det kan vara en följd av annans force majeure. 

En kraftig prishöjning på grund av råvarubrister är därmed inte en force majeure-situation. Det innebär att den part som inte har en prisjusteringsklausul i sitt avtal som kan justera det egna priset till kund efter ett höjt inköpspris på råvaror kan få stora problem med ökade omkostnader. I en sådan situation kan den drabbade parten i stället göra invändning om att förutsättningarna för avtalet har ändrats i så stor omfattning från dess ingående att avtalet inte längre kan fullgöras. I en sådan situation behöver man genast meddela det till sin avtalspart och be om en omförhandling av avtalsvillkoren, men det är inte en fråga om force majeure. 

Har du hamnat i en besvärlig avtalssituation på grund av världsläget? Hör av dig till Sinfs jurister, för att få hjälp att gå igenom villkoren för avtalet och se över hur ni kan komma vidare i affären. 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk