prova-på-ws

Insikter från prova-på-workshop Agenda 2030

Syftet med vår prova-på-workshop var att inspirera till att integrera de globala hållbarhetsmålen in i affärsplanen och visa hur detta skapar ett stort engagemang hos medarbetarna och konkurrensfördelar på marknaden.

I workshopen fick företagsledare välja tre av de 17 globala hållbarhetsmålen utifrån hur deras kärnverksamhet är med och gör störst social, ekologisk och ekonomisk nytta.

Vi delade alla insikten om det engagemang som väcks till liv hos alla medarbetare då de inser att de gör ett viktigt hållbarhetsarbete varje dag på jobbet.

Det vi tog med oss från workshopen var att det inte bara är ledningen och alla medarbetare som ska med på resan, vi får inte glömma bort styrelsen. Det finns ett behov av att samtala med andra företagsledare och lära av varandra om hållbar utveckling. Ett positivt ledarskap, som ger alla medarbetare hopp och framtidstro är viktigare än någonsin.

Vi kommer att köra fler prova-på-workshops men vi har inte satt något datum ännu. Om du är intresserad av att bli inbjuden när vi kör nästa kan du anmäla ditt intresse här.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk