jämställdhet mångfald

Insikter från nätverksträff om jämställdhet och mångfald

Tisdagen den 15 november 2022 arrangerade Sinf en nätverksträff på temat jämställdhet och mångfald på Elmia Subcontractor. Syftet var att få lyssna till olika livshistorier som har präglats av utmaningarna och också möjligheterna som finns på temat.

Jämställdhet är en väldigt viktig hållbarhetsaspekt på flera plan. Inte minst ekonomiskt – det finns en hel del studier som menar att bolag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma.

En annan aspekt är kompetens. Vi befinner oss just nu i den största omställningen i (fordons)industrins historia, och för konkurrenskraft måste alla från kompetenspoolen attraheras, inte bara 50–70 procent. Att män dominerar i fordonsindustrin är inte en fråga om kompetens, faktiskt går kvinnor generellt sett – även ingenjörer – ut med högre snittbetyg.

Viktigt att tänka på är också att den omställning vi befinner oss i innebär många utmaningar på samhällsnivå. Eftersom vårt samhälle består av så många olika typer av människor kommer dessa utmaningar lösas bäst om alla dessa grupper representeras i arbetsteamen. Viktigt att nämna är också – jämställdhet handlar ju inte bara om en jämn fördelning mellan kvinnor och män, all typ av mångfald gör ett företag rikare.

Kvinna och ledare i en mansdominerad industri

Harrieth Lidh, från Lidhs Tooling AB var först upp på scen för att berätta om sin resa som företagsledare i en mansdominerad fordonsindustri, i både med- och motgång. Harrieth var tydlig med att hon aldrig har låtit könsfördelningen i branschen röra henne i ryggen, men erkände ändå att hon har reagerat på visst bemötande och ibland även blivit undermedvetet påverkad, exempelvis av det från män. När Harriet kom in i ett styrelserum så hälsade männen på varandra i hand, men Harriet fick alltid en kram. Varför är det så?

Ett annat exempel som Harrieth tog upp var att hon oftast gick hem tidigare eller helt struntade i event som involverade alkohol, av den anledningen att hon ville undvika det beteende som kunde frambringas av alkoholen. Men på det stora hela menade Harrieth att hennes tillvägagångsätt med att vara nonchalant inför stereotyper och normer, har fungerat bra för henne genom hennes arbetsliv.

Flykt från krig och integration

Efter Harrieth var det dags för en helt annan typ av historia, nämligen den om flykt och att integrera sig i ett nytt samhälle. Vi fick lyssna till Mariia Shetsova som med sin dotter flytt från kriget i Ukraina och kom till Sverige, där Sanna Arnfjorden Wadström med familj tog emot henne. Mariia hade aldrig varit utomlands och tvekade flera dagar efter att hon fått besked om att det fanns en familj i Sverige som kunde ta emot henne. Men när Mariias arbetsplats blev bombad bestämde hon sig för att fly för sin dotters skull.

I Sverige stod Sanna och hennes familj inför många frågor. Hur skulle det bli att ta emot två främlingar in i sitt hus och sin vardag? Men när Mariia kom så föll sig allt väldigt naturligt. Det blev tidigt tydligen att det finns en hel del skillnader mellan Sverige och Ukraina, och att få bo hos en svensk familj som kunde hjälpa till med dessa saker blev en trygghet för Mariia och hennes dotter.

Idag har Mariia ett jobb som hon trivs med på Fristad plast. Hon upplever att det verkligen är en teamkänsla, att chefer och anställda sitter vi samma bord och pratar är något hon uppskattar. Mariia kämpar med att lära sig svenska språket, eftersom hon vill stanna i Sverige

Medvetenhet leder till förändring

Efter scenframträdandena diskuterade deltagarna på nätverksträffen hur man kan tänka för att arbeta mer med inkludering. Det visade sig finnas en del skillnader i hur olika arbetsplatser jobbar med frågan, och hur (o)medvetna kollegorna är. Vid samtalen om hur man bör agera när man vill hjälpa någon som kommer från krig kretsade kring om man ska vara rakt på, fråga vad man kan hjälpa till med eller om man ska hålla en mer låg profil och erbjuda hjälp på ett mer diskret sätt, för att undvika att personen ska känna sig som ett offer.

Samtalen kring jämställdhet fick deltagarna att tänka till och erkänna att de själva agerar stereotypt i många situationer. Men meningen med dessa träffar är inte att döma någon, utan att lyfta hur det ser ut för att skapa mer medvetenhet. Det är med medvetenhet vi kan förändra, och det är precis därför som vi uppmanar alla att komma på våra nätverksträffar.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något – mot en mer konkurrenskraftig industri.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk