Spetsa din marknadsföring

Insatser för att minska smittspridning på arbetsplatser

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelar på dagens presskonferens ”Ju fler av dem som kan vaccineras på jobbet eller i anslutning till arbetsplatsen desto bättre.” Hon vädjar också att det gör stor skillnad om arbetsplatserna underlättar vaccinering på arbetstid.

Eva Nordmarks budskap på regeringens presskonferens idag är att läget fortsatt är allvarligt, med en smittspridning på hög nivå och arbetsplatserna är den drivande faktorn. Samtliga arbetsplatser behöver vidta åtgärder för att förhindra smittspridning och det är viktigt att alla som kan jobba hemifrån gör det även framåt. Statsanställda ska arbeta på distans fram till 31 maj.

Fram till den 7 mars i år har totalt 9721 tillbud kopplade till corona anmälts till Arbetsmiljöverket. Samtidigt har det skett en dramatisk ökning av arbetssjukdomar inom vård och omsorg samt servicenäringen. Nordmark uppger också att regeringen har en bra dialog med arbetsgivarorganisationerna och att de flesta gör vad de kan.

Arbetsmiljöverket har också fått i uppdrag att titta noggrannare på särskilt riskutsatta branscher. Verket planerar 2000 riktade inspektioner av hur arbetsgivarna arbetar förebyggande. Dessa inspektioner kommer sedan att följas upp.

Smittspridningen följs av arbetsmiljöverket. Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem framhåller vikten av att arbeta tillsammans, göra riskbedömningar, arbeta förebyggande och följa rekommendationer. Situationen är en väldigt stor utmaning på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram vägledningar och informationsmaterial, särskilt riktat mot små och medelstora företag.

Eva Nordmark avslutar presskonferensen med att vi i väntan på vaccinet måste hålla i och hålla ut. Vi har 5 miljoner sysselsatta i landet och varannan svensk går till jobbet.

Det är avgörande hur vi agerar under denna vår.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk