Idag meddelades nya företagsstöd från regeringen

Inga direkta nyheter för företagen i vårpropositionen

Den ekonomiska vårpropositionern 2021 innehåller ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen, mildra samhällsekonomiska konsekvenser av pandemin och för att jobba Sverige ur krisen. Förslagen summerar till nästan 45 miljarder kronor och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sammantaget har alla åtgärder sedan pandemin bröt ut kostat 400 miljarder kronor. Dagens förslag är i mångt och mycket förstärkningar och förlängningar av vidtagna åtgärder.

En snabb och smidig vaccinering anses grundläggande för att ta Sverige ur pandemin. Arbetet med att begränsa smittspridningen och att vaccinera fortsätter. Därför avsätts ytterligare 1,7 miljarder för vaccininköp och vaccinering. Ytterligare tillförs regionerna ytterligare 2 miljarder för att ersätta vårdkostnader för uppskjuten vård och covid-19-vård.

Samtidigt förlängs ett antal tillfälliga åtgärder, bland annat karensersättning, undantag från krav på läkarintyg och ersättningar till riskgrupper. För att lindra pandemins följdverkningar förlängs också de tillfälliga åtgärderna för minskade kostnader, stöd vid omsättningstapp, stark likviditet och bättre finansieringsmöjligheter.

Verket för innovationssystem har i den tidigare forsknings- och innovationspolitiska propositionen fått nya och mer omfattande uppdrag, anslaget ökas därför med 15 miljarder kronor till totalt drygt 270 miljarder kronor.

Anslaget till Almi för företagsutveckling och innovation ökas med 10 miljarder kronor till totalt knappt 280 miljarder kronor.

Efterfrågan på stöd vid korttidsarbete förväntas vara högre än vad som tidigare beräknats. Anslaget ökas därför med knappt 3,4 miljarder, tills totalt knappt 18 miljarder kronor.

Det tillfälliga statliga stödet för hyreskostnader för vissa företag ökas med 3 miljarder kronor till totalt drygt 6 miljarder kronor.

Anslaget till Exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljarder kronor, vilket innebär att det totalt har anlagits drygt 350 miljarder. Detta används till att upprätthålla nivån på den regionala exportrådgivningen.

De offentliga finanserna försvagades kraftigt under 2020 och förväntas försvagas ytterligare under innevarande år. Från och med 2022 förväntas de förstärkas i takt med att ekonomin återhämtar sig. Sverige uppges ha goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen.

Den akuta krisen anses nu av företrädare i näringslivet gå mot sitt slut. Det är bra att ha med sig att krisåtgärderna kan vara inne på sista varvet, det vill säga att vårpropositionens åtgärder är bland de sista.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk