avtal 2023-1

Industrifacken kräver löneökningar på 4,4 procent

Idag presenterade industrins fackförbund sitt krav för kommande avtalsrörelse. Industrifacken begär 4,4 procent i löneökningar nästa år.
– Det är viktigt att poängtera att detta än så länge bara är ett krav och att ingenting är klart förrän parterna lämnat förhandlingsbordet under våren, säger Sinfs Chefsförhandlare Magnus Lindström.

Det som ligger bakom förslaget om den höjda löneökningen är att de anser att det är läge att höja löneökningstakten jämfört med hur de legat tidigare. Industrifacken vill dessutom bygga vidare på avsättningar till deltids- och flexpension, samt höja lägstalönerna med 1 600 kronor.

– Det är en orimlig nivå med tanke på den höga inflationen. Företagen dras med höjda elkostnader och högre räntenivåer och med tanke på alla de teknikinvesteringar som behöver göras i närtid så behövs allt kapital för att bygga framtidens industri. Detta kan innebära ett stopp i tillväxten hos många företag, med tanke på alla de förhöjda kostnaderna som detta år och kommande år kommer innebära, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk