Import och export för SME-företag

Import och export för SME-företag

Sinf sitter med i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU) och förra veckan hade vi styrelsemöte. Under mötet diskuterades det senaste inom export- och importmöjligheter för er företagare. SAU är näringslivets representant när det gäller handels- och investeringsfrämjandefrågor. Dessutom är SAU hälftenägare av Business Sweden.

Målsättningen från Sinfs sida är att lyfta de små och medelstora företagens synvinkel på handel med utlandet. Inom näringslivet är det ofta de stora företagens röst som hörs. Under hösten har vi arrangerat importseminarier tillsammans med Make Trade och Tillväxtverket på en rad platser i landet. På Elmia Subcontractor delade vi dessutom med oss av de senaste siffrorna från Exportkartläggningen.

SAU är med och utser fem styrelserepresentanter till Business Sweden och vi verkar för att få upp företagens frågor i deras styrelse. Idag är staten hälftenägare och politikerna byts därmed ut i styrelsen i Business Sweden. Därmed blir det en utmaning att få kontinuitet i det handelsfrämjande arbetet, men det är något som vi strävar efter. En utmaning är att man ständigt pratar om och för storföretagen och därför måste vi sprida kunskap om de mindre företagen och hur man arbetar i dem.

Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström ser det som ett stort bekymmer att centrala delar av politik och näringsliv har dålig kunskap och insyn i utmaningarna för de företag som inte är storföretag. De pratar ofta om SME-företagen som viktiga, men i en djupare dialog utgår man från utredningar och hårdfakta utan att besitta den genuina känslan för hur det fungerar i SME. Arbetet med att sprida ert synsätt och de delar som verkligen hjälper och lyfter små och medelstora företagares frågor vid export och import fortsätter.

Boktips!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk