Immaterialrättens ABC

Idag är det väldigt viktigt att kunna tillvarata sina egna immateriella rättigheter samt ha en klar policy om hur man använder sig av andras skyddade verk.

Begrepp inom immaterialrätt betyder och innebär:

Copyright/upphovsrätt
Någons rätt att bestämma om och i vilken omfattning ett verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten.Skyddar konstnärliga och litterära verk såsom böcker, musikaliska kompositioner, teaterpjäser och filmer. Även fotografiska verk, bildkonst, byggnadskonst, konsthantverk, datorprogram med mera skyddas genom Upphovsrättslagen.

EG-varumärke
Ett varumärke med giltighet för hela EU-området, även kallat Gemenskapsvarumärke. Myndigheten som handlägger ansökningarna heter Office for Harmonization in the Internal Market, (OHIM).

Immaterialrätt
Den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, så som uppfinningar (patent), varumärken, design eller texten i en bok (upphovsrätt) med mera.

Licens
Ordet licens är från början latin och betyder ”tillåtet” eller ”den som ger tillåtelse”. Ordet används för att beskriva ett särskilt tillstånd för licensinnehavaren att göra sådant som normalt är förbjudet. Genom ett licensavtal kan du ge utvalda personer eller företag rätt att utnyttja din uppfinning, design eller ditt varumärke mot betalning. Du kan upplåta rätt att utnyttja din rättighet helt eller delvis. Licensen kan gälla ett visst land eller bara delar av ett visst geografiskt område.

Mönsterskydd
Med mönster menas en produkts utseende. I dagligt tal används ofta ordet design istället för mönster. När vi talar om mönster- eller designskydd är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. En produkt definierar vi som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara en design på en webbplats eller en dataikon. Jag använder idag ordet design när jag beskriver och informerar om detta område till våra medlemmar. Andra ord som brukar användas när man beskriver området är formgivning och mönster (vilket fortfarande används i lagtexterna). Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak.

Patent
Ett skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Det är själva idéns utformning och användning som du får skydd för, det betyder att inte bara produkter utan även metoder och användningar kan patenteras. Genom ett patent får du ensamrätt att använda uppfinningen yrkesmässigt. Det innebär att ingen annan har rätt att använda den vid till exempel tillverkning eller försäljning.

Varumärke
Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett varumärke kan exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar varan eller tjänsten. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom bokstäver, siffror och figurer. Även själva varan eller varans förpackning kan fungera som ett varumärke. En fantasifull parfymflaska är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra och visar vad som är det speciella med just den.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk