Idag meddelades nya företagsstöd från regeringen

Idag meddelas nya företagsstöd från regeringen

Finansminister Magdalena Andersson aviserar idag en ökad takt för att rädda svenska jobb. Ljuset i tunneln är vaccinet och samhället ska stå på nytt att att starta upp när smittan tryckts ner.

Magdalena Andersson konstaterar att industrin har förmått upprätthåller sin produktion under Corona. Sinfs medlemsföretag har gjort en stor insats för Sveriges arbetsmarknad där man kämpar hårt för sina verksamheter och för att i krisen skapa nya möjligheter och ställa om. Något man också lyckats mycket bra med poängterar Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Senaste Underleverantörsbarometern visar också att företagen gjort en fin återhämtning. Regeringen meddelar också att näringslivets produktion idag är i stort sett som före Corona och BNP växte 0,5 procent under kvartal 4, jämfört med kvartalet innan.

Näringsminister Ibrahim Baylan konstaterar att återhämtningen har kommit längst i tillverkningsindustrin, som idag i stort sett är tillbaka i normal utvecklingskurva. Ytterligare förväntas fortsatt ökande produktionsvolymer. Förvånande nog har konkurserna varit något färre under 2020 än 2019, naturligtvis med stora skillnader inom branscher.

Dagens krispaket till företag innefattar:

Korttidspermittering till 80 procent, istället för 50 procent, förlängs att gälla även i april. Stödet kommer att vara möjligt att söka hos Tillväxtverket från och med 29 mars.

Omställningsstöd förlängs till och med april (tidigare februari). Stödet kan använda av företag som har haft ett omsättningsapp på mer än 30 procent och kommer att vara sökbart från torsdag. Skatteverket bedömer att stödet kommer att kunna betalas ut ungefär en vecka efter ansökan.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare förlängs från att gälla till och med februari till att gälla även mars och april. Stödet ges vid omsättningstapp på mer än 30 procent. Samtidigt sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Beslut tas i riksdagen den 25 februari.

Möjligheten till anstånd med skatteinbetalning genom likviditetsstöd förlängs med ytterligare en månad, från sex till sju redovisningsperioder. Samtidigt sänks anståndsräntan till 0,1 procent för anstånd som har beviljats ​​efter den 5 februari. Förslaget är på remiss och föreslås träda i kraft den 26 april.

Nedstängningsstödet till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av ett beslut enligt den nya pandemilagen kompletterar med ersättning för lönekostnader. Stödet har ännu inte använts. Förslaget träder i kraft när EU-kommissionen godkänt det.

 

 

Framåtblick i tillverkningsindustrin Ökande skillnader mellan branscher

Fördjupad läsning: klicka här. 

Har du erfarenhet av stöden eller valet som du tycker är viktigt att vi för fram?
Maila vår VD Sanna Arnfjorden Wadström dina idéer, förslag och anser att vi kan fortsätta dem vidare.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk