3d,Illustration,Container.,3d,Rendering,Of,Sweden,National,Flag,Color

Hur länge till orkar svensk industri bära svensk ekonomi?

Slutet av 2022 pekade alltmer mot ett mörkt 2023. Höga elpriser, ökade varsel och utspel inför avtalsrörelsen. Hur ser det ut när 2023 så sakta börjar ta form? Sinfs Underleverantörsbarometer för Q1 2023 visar på en industri med underleverantörer som står starka när hårda vindar blåser.
– Svensk industri är en trygg och säker pelare i svensk ekonomi. Under tre år har utmaningarna kommit en efter annan. Materialbrist, leveransproblem, krig och senast de rekordhöga elpriserna på toppen av allt. Trots det fortsätter företagen att stå starka, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström

Barometern visar att över 70 procent av underleverantörerna har en oförändrad eller ökad omsättning för det innevarande kvartalet. Det är en svag ökning sedan den senaste mätningen. 65 procent av företagen har en oförändrad eller ökad orderingång, vilket är oförändrat sedan senaste mätningen. 60 procent av företagen har en oförändrad eller ökad lönsamhet.

– Många företag har omförhandlat sina avtal med energipåslag för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. De har sett över sina anläggningar och elproduktionen för att kunna hålla kostnaderna nere. Vi har en industri som ständigt ställer om. Man är nu duktig på snabba förflyttningar och de omställningar som blir i kristider säger Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter: Det finns en styrka i det som ger tillförlitlighet och en potential till tillväxt. 

76 procent av underleverantörerna har en oförändrad eller ökad produktivitet jämfört med föregående år. Däremot uppger 36 procent av företagen att de utnyttjar 70 procent eller lägre av produktionskapaciteten.  

– Den extra tillgången på produktionskapacitet som nu finns ger möjlighet för köpare att bygga lokalproducerad trygghet. Det blev tydligt under Coronapandemin hur viktigt det är att ha säkra leveranskedjor. Det är ju skillnad på att lyfta luren till din lokala aktör jämfört med att vara beroende av en lång leveranskedja, varje länk kan brista från en dag till en annan, vilket visat sig tydligt sista åren menar Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter, med ett smart upplägg och sett till hela leveranskedjan, kan svenska företag producera kostnadseffektivt med hög kvalitet och förbättrad leveranssäkerhet. Gör man en fullständig riskkalkyl i samband med planeringen av sin försörjningskedja framåt så är det ju också ur ett hållbarhetsperspektiv alltmer ohållbart att lägga sin produktion på andra sidan jorden, menar Sanna Arnfjorden Wadström. 

Vad det gäller underleverantörernas kassaflöde, visar barometern en svag förbättring kring förhandlingar om längre betaltid än 30 dagar. En tredjedel av kunderna försöker dock ofta eller väldigt ofta förhandla till sig längre betaltider.
– Det är inte meningen att underleverantörerna ska behöva binda upp sitt kapital. De måste kunna konkurrera på lika villkor och även kunna göra nödvändiga investeringar i digitalisering och automation för att stå starka i den internationella konkurrensen, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk