HR & Personaldagen den 30 maj

14 mars, 2018

08:00-08:30 Frukost

08:30-08:45 Välkomna till HR & Personaldagen 2018
Sinfs VD Joakim Norlén hälsar alla deltagare välkomna.

08:45-09:45 Besvärliga medarbetare
Tyvärr händer det ibland att någon medarbetare blir en ”besvärlig person” eller att du som arbetsgivare råkar anställa fel. En felrekrytering kan bli väldigt dyr om du till exempel anställer en kompetens som det senare visar sig att ni inte har behov av eller en person som inte passar in bland övrig personal.

Vad ska du som arbetsgivare tänka på för att undvika misstag vid nyrekrytering
Så minskar du risken för oönskade beteenden bland medarbetare

09:45-10:00 Kaffe

10:00-10:45 Medlemsföretaget Dreisen – Så skapar man en inkluderande arbetsplats

• Om företagets verksamhet
• Människosyn och företagskultur
• En inkluderande arbetsplats – att praktiskt arbeta i mångfald
• Så hanterar du utmaningarna och skapar affärsnytta genom mångfald

Mia Gyllenhammar, VD och ägare av Dreisen AB
Mia är född i Korea, adopterad av svenska föräldrar och uppvuxen i Belgien. Hon driver idag en mekanisk verkstad i Linköping med nio anställda från sju olika länder. Arbetar med multinationella företag som ABB, Volvo och Husqvarna, både som underleverantör och konstruktionskonsult. Mia är även Årets Ambassadör för Elmia Subcontractor 2018.

10:45-11:15 Kaffe

11:15-12:00 Del 1: Anställningsavtalets rättigheter och skyldigheter – Åtta olika praktikfall med medarbetarutmaningar

Anställningsavtalets rättigheter och skyldigheter
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Så hanterar du organisatoriska och sociala utmaningar på arbetsplatsen

12:00-13:15 Lunch

13:15-14:00 Del 2 fortsättning

Åtta praktikfall med medarbetarutmaningar och tips på hur du hanterar dem
Sinfs stöd i arbetsrättsliga frågeställningar som rådgivande samtalspart

14:00-14:30 Medlemsföretaget Inner arbetar för produktiva arbetsplatser där man mår bra

• Inners helhetslösning – eget ansvar, jobbet, privatlivet
• Blå Triangeln – Inner Walk, Modern företagshälsovård 2.0, Inner Life
• Kritiska framgångsfaktorer
• De 4 M:en
• Effekterna av Inners process

Josefine Sjöcrona, säljchef, Inner
Josefine har en mångårig erfarenhet av kundkontakt och försäljning både mot privatpersoner men även mot större organisationer i olika branscher. Att kunna leverera konkreta och resultatorienterade lösningar motiverar henne. Personligt hälsomål för 2018 – att genomföra tre halvmaraton, varav slå ett personbästa.

14:30-15:00 Eftermiddagskaffe

15:00-16:00 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – Hur långt sträcker det sig och hur skapar man en framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering?

Vad innebär en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet?
Policys och rutiner hos arbetsgivaren
Vilka åtgärder bör du som arbetsgivare vidta ur ett personalpolitiskt och företagsekonomiskt perspektiv?

16:00-16:45 Omställning och kompetensutveckling under trygga former – Ett modernt och brett omställningsavtal

• Om Trygghetsrådet TRS och omställningsavtalet
• Att tänka på som arbetsgivare inför en uppsägning
• Vilket omställningsstöd kan uppsagda och tidsbegränsat anställda få?
• Att arbeta strukturerat med verksamhets- och kompetensutveckling – för mer livskraftig verksamhet

Annika Hamrin, verksamhetschef, Trygghetsrådet TRS
Sedan 2013 leder Annika seniora medarbetare i deras olika rådgivarroller på Trygghetsrådet TRS. TRS ger stöd inom omställning, karriärväxling och kompetensutveckling. Annika har lång erfarenhet inom områdena kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, omställning och karriärväxling.

16:45-17:00 Avslutning

17:00 Mingel och buffé

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk