Inför ansökan om stöd för korttidsarbete

Högkostnadsskydd för elpriser införs

30 miljarder av avgifterna till Svenska kraftnät, så kallade flaskhalsintäkter, ska användas som ett högkostnadsskydd för att stötta företagen. Det innebär att de avgifter som har betalats in till Svenska kraftnät ska återföras på kort sikt.

Svenska kraftnät har intäkter från överbelastningar i elnätet utifrån de prisskillnader som uppstår mellan svenska elområden och mellan svenska och angränsande elområden, så kallade flaskhalsintäkter. Sedan en tid tillbaka har dessa intäkter varit exceptionellt höga på grund av de prisskillnader som för närvarande råder mellan norra och södra Sverige.

Svenska företag ska skyddas genom en stor återbäring till elkunderna. Svenska kraftnät har uppdragits att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet för att på kort sikt finansiera nödåtgärderna. Byrån för de europeiska tillsynsmyndigheternas samarbete inom energiområdet (ACER) uppges redan ha godkänt att avgifterna används till detta.

Svenska kraftnät ska beakta hur omvärldsläget och kriget i Ukraina påverkar EU:s energimarknad och hur de krisrelaterade prisskillnaderna mellan elområden i Sverige leder till ökade intäkter från överbelastning. Myndigheten ska även föreslå den exakta utformningen av återbäringen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk