Hej

Nu är det fullt fart efter en, som jag hoppas för alla, skön sommar. Även om det inte går att stänga av helt är det nyttigt att få lite tid att reflektera. Det som tankarna ägnats åt för mig är två frågor. Dels vad Sinfs medlemmar tycker om Sinf, dels vilka frågor vi ska lägga kraft på mot politiker och andra beslutsfattare, det vill säga det vi kallar lobbying.

De viktiga lobbyingfrågorna
Vi skulle kunna ägna all vår tid till att debattera, skriva remissvar och på annat sätt föra fram medlemsföretagens synpunkter, men det kräver otroligt stora resurser. Därför har vi i Sinfs styrelse valt att fokusera på ett mindre antal frågor som antingen är angelägna eller där vi kan tänkas nå framgång med våra synpunkter. Den fråga som nästa alltid ligger högst och som vi jobbar med konstant är betalningstider. Vi tycker det är rimligt att få betalt på 30 dagar, tyvärr delar inte stora kundgrupper den ståndpunkten, tyvärr heller inte flera av de stora företagarorganisationerna det heller. Det sist nämnda kan man tycka är märkligt, men om den stora finansieringen kommer från företag som tycker det är OK att betala på 60, 90 eller 120 dagar, så är det kanske lätt att släppa frågan. Det gör inte vi på Sinf. Vi har konsekvent argumenterat för 30 dagars betalningstid mot näringsministern, riksdagsledamöter, vid möten i Almedalen och i media, senast i lördagens Dagens Industri.

Andra frågor som vi arbetat med är till exempel förslaget till ett förlängt sjuklönesansvar för företagare, som regeringen nu tog tillbaka. Ett annat exempel är att det måste bli enklare att få stöd för att utveckla internationella affärer. Därför för vi en konstant argumentation för exportstöd till mindre och medelstora företag. Vi skriver en hel del krönikor som belyser företagandets frågor och som relativt ofta syns i branschtidningar, lokalpress men även i Ny Teknik där vi haft ett flertal krönikor de senaste åren. Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter, vilket ger en bra bild av vad som är aktuellt. Självklart finns det fler frågor på agendan och har du tankar så vill vi gärna ha dem.
Så här tycker ni om Sinf
Strax före sommaren genomförde vi en enkät som handlar om hur du som medlem uppfattar oss. Här är ett smakprov på svaren.

• Hur uppfattar du Sinf? Sammanställningen visar andelen företag som instämmer ”till stor del” eller ”helt”. Topp 5
Trevliga 92 %
Kompetenta 88 %
Pålitliga 84 %
Professionella 82 %
Tydliga 80 %

• Vet du vad som ingår i medlemskapet?
96 % vet att rådgivning i Arbetsrätt ingår
93 % vet att rådgivning i Affärsjuridik ingår
72 % vet att rådgivning i Affärsutveckling ingår

• Vad vill du att vi skriver om i nyhetsbreven?
Arbetsrätt 35%
Affärsutveckling 34%
Affärsjuridik 28%
Annat 3%

I övrigt kan vi konstatera att:
• Medlemmar kontaktar oss vid behov
• Nyhetsbreven kommer lagom ofta och har bra längd
• Hälften av medlemmarna använder www.sinf.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk