_S8A7067

Har du begränsat ditt ansvar i avtal?

Det händer att våra medlemmar presenteras för avtal med ansvarsskrivningar som kan ha förödande konsekvenser som är svåra att förutse. Vår jurist Pernilla Blomqvist presenterar några punkter att tänka på inför förhandlingar.

En medlem presenterades för ett avtal med följande klausul: ”Säljaren ska ansvara för och hålla Köparen skadeslös från alla anspråk avseende förlust, skada och kostnader av något slag som åsamkas Köparen och som uppstår på grund av eller i samband med fullgörandet eller underlåtenheten av fullgörande av Avtalet eller brister i Produkterna.”

En ansvarsskrivning med den formuleringen kan ha förödande konsekvenser som är svåra att förutse. Anledningen är att ansvaret helt saknar tydliga begränsningar. Här är några punkter att tänka på vid förhandlingar.

  • Begränsa ansvaret till direkt skada: Ansvara endast för direkta skador snarare än alla typer av förluster och skador. Detta skulle exkludera indirekta skador som följdskador och förlorad vinst, vilka ofta är betydligt mer omfattande och svårbedömda.

Exempel: “Säljaren ska vara ansvarig för och hålla Köparen skadeslös från alla anspråk avseende direkt förlust, skada och kostnader som åsamkas Köparen och som direkt uppstår på grund av eller i samband med fullgörandet eller underlåtenheten att fullgöra Avtalet.”

  • Specificera ansvarsfrihet: Inkludera specifika undantag för vissa situationer där säljaren inte bör hållas ansvarig, såsom force majeure-händelser (naturkatastrofer, krig, strejk etc.), eller där skadan beror på köparens egna handlingar eller underlåtenheter.

Exempel: “Denna ansvarighet gäller dock inte för skador som orsakas av force majeure-händelser eller för skador som uppstår till följd av köparens egna handlingar eller underlåtenheter att agera i enlighet med avtalet.”

  • Lägg in ett ansvarstak: Sätt en övre gräns för det totala beloppet som säljaren kan hållas ansvarig för, ofta uttryckt som en procentsats av kontraktssumman eller en fast summa. Detta begränsar den ekonomiska risken för säljaren. Säkerställ även att ansvarstaket överensstämmer med företagets försäkring.

Exempel: “Säljarens totala ansvar under detta avtal ska inte överskrida summan av det belopp som betalats av Köparen för de Produkter som avtalet avser.”

  • Tidsbegränsning för anspråk: Inför en tidsbegränsning för när ett anspråk kan göras, vilket hjälper till att begränsa säljarens exponering över tid.

Exempel: “Alla anspråk mot säljaren måste framställas inom 3 år från den dag då produkten levererades eller tjänsten avslutades.”

Om du blir osäker på en avtalsklausul kan du alltid kontakta oss, vi är bara ett samtal bort.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk