Eco,Business,Investment.,Green,Business,Growth.,Businessman,Holding,Coin,With

Hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Regelverket som styr offentlig upphandling föreslås bli tydligare vad gäller hänsyn till hållbarhet. Om bara ett år ska bland annat ska klimat, människors hälsa och djuromsorg beaktas.

Skärpta regler kommer att gälla för upphandlande myndigheter och enheter. Det blir obligatoriskt att ta hänsyn till klimat, miljö, människors hälsa, omsorg om djur samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.

Med reformen markeras en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Regeringen uttalar att fokus ska vara den goda affären där viktiga samhällsintressen står i centrum.

Det pågående arbetet med att förenkla det nationella regelverket och utveckla ändamålsenliga inköpsorganisationer är en viktig grund för genomförandet av reformen. Genom att underlätta strategisk upphandling kan de bästa lösningarna uppnås för såväl myndigheter och leverantör som samhället i stort.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk