Glad Andre

Hållbarhetsinsikt ger konkurrensfördelar

I takt med att omvärlden ställer om till att bli mer hållbar, ökar kraven på företagen att hänga med i denna utveckling. De företag som inte har en plan för detta kommer successivt att hamna på efterkälken gentemot de konkurrenter som är uppdaterade och aktiva. Hållbarhetsinsikt ger med andra ord en konkurrensfördel.

Som bolagsjurist på Sinf har jag kommit i kontakt med medlemsföretag som vid förhandlingsbordet stött på krav från köparen att ha en hållbarhetspolicy. Detta krav blir mer och mer vanligt när det kommer till större aktörer. Beroende på bransch så kanske man redan har en miljöpolicy men det brukar inte räcka, eftersom hållbarhetsfrågor omfattar så mycket mer.

Under de närmaste åren är EU-länderna ålagda att implementera bland annat Agenda 2030, som tar sikte på övergripande hållbarhet inom klimat, biologisk mångfald, ekonomiska- och sociala faktorer m.m. Det som går under benämningen EU:s taxonomi dvs regelsystem i hållbarhetsfrågor kommer att spela en ökad roll för företagandet. Sammantaget ser vi att det ligger i varje företags intresse att noga följa utvecklingen i dessa frågor och att anpassa verksamheten därefter.

En enkel start kan vara att se över om företaget har någon skriftlig policy i hållbarhetsfrågor. Om man inte har det, så kan det vara klokt att ta fram en sådan policy i form av etiska hållbarhetsregler dvs Code of Conduct (även kallad Code of Ethics). Med ett sådant styrdokument får företaget en handlingsplan att arbeta efter och att visa upp för kunder med flera när frågan dyker upp. För frågan lär dyka upp. Ta gärna och planera för detta i god tid. Se det som en konkurrensfördel att ha etiska hållbarhetsregler på plats, förutom att det är bra för vår miljö, givetvis.

Vi jurister på Sinf hjälper gärna till med att ta fram passande Code of Conduct, på engelska. Kontakta André Hanes för mer information.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk