Glöm inte den nya dataskyddsförordningen – GDPR!

EUs nya dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj 2018, och till dess måste alla företag som behandlar personuppgifter i sin verksamhet ha satt sig in i förordningens nya och tillskärpta regler, och anpassat sin verksamhet därefter. Förordningen gäller alltså alla och har ingenting med ett företags storlek eller bedrift av verksamhet att göra.

Definitionen av ”behandling av personuppgift” och ”personuppgift” är väldigt vid. Förordningens regler innebära att företagen måste ha koll på den rättsliga grunden och syftet med behandlingen av personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt förordningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk