Generationsskiften – Ett akut problem i Gnosjöregionen

9 augusti, 2018
Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år. I den småföretagartäta Gnosjöregionen är företagsledarna ännu äldre än riksgenomsnittet. Om ditt företag ska må gott i ett längre perspektiv behöver du ha en realistisk framtidsplan eftersom ett generationsskifte tar tid. Många företagare skjuter på problemet och tänker att de känner sig friska och orkar ett antal år till. Men vad händer om du blir sjuk och inte hinner lämna över? Det är inte helt ovanligt att företag blir lamslagna när företagsledaren har svårt att hålla samma tempo eller i värsta fall hastigt går bort.

En stor del av företagen med äldre ledare är familjeföretag. Att förbereda inför ett generationsskifte tar tid då det är en känslig process där det är viktigt att måna om företaget. Samtidigt är det stora och känsliga beslut i familjen, där effekten ofta blir att man skjuter frågorna på framtiden.

– Ett generationsskifte brukar och bör få ta flera år. Därför är det viktigt att sätta igång i tid, menar Sanna Arnfjorden Wadström som själv generationsskiftat i familjeföretaget.

Sanna arbetade i ett familjeföretag i 27 år innan hon startade Arnfjorden Wadström AB, för att hjälpa verksamheter genom de svåra generationsskiftesfrågorna. Många företag är sent ute och om ingenting görs kommer mycket kunskap att gå förlorad med vår äldre generation. Risken finns att något händer den äldre företagsledaren som gör att verksamheten kan gå omkull eftersom dessa företagare ofta har en central roll i verksamheten.

– Vi står dessutom i början av en omfattande teknikförändring i och med digitaliseringens frammarsch. Företagen har mycket att ta sig igenom de närmaste åren och det är bråttom om man vill att verksamheten ska må väl framöver, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Som äldre företagsledare brottas många med att de har svårt att lämna verksamheten och gå i pension. De är verksamma i bolaget och det känns avlägset att hälsan ska kunna ge vika. Saken kan kompliceras ytterligare om det är flera som vill ta över verksamheten. I andra fall kan det istället vara svårt att finna en lämplig kandidat som vill ta över.

Dessutom försvårar 3:12-reglerna generationsskiften inom familjen. Enligt nuvarande 3:12-regler måste en företagare som vill överlåta ägandet till en yngre generation helt upphöra med aktivitet i bolaget för att slippa höga skattesatser. Vid generationsskiften inom familjen beskattas vinsten hårdare än vid extern försäljning, uppåt 55-60 procent skatt istället för 25 procent. I Gnosjöregionen är generationsskiftesfrågan viktigare än på många andra platser eftersom företagsledarna där är äldre än genomsnittet.

Har man ett planerat generationsskifte i familjen är det vanligt att de yngre är ivriga och vill mycket och att konflikter uppstår när ung och gammal ska samsas. Därför krävs regelbundna samtal i familjen där varje familjemedlem verkligen tar sig tid att fundera över vad man vill. Vad har man för vision för sig själv, privat, i familjen och företaget?

– I mitt fall uteblev de djupare samtalen. I en sådan situation uppstår lätt missförstånd. Alla människor upplever ju situationer på olika sätt beroende på bakgrund och erfarenheter. För att förstå varandra krävs dialog och ömsesidig respekt, menar Sanna Arnfjorden Wadström.

Enligt Företagarna räknar man med att 100 000 företag i Sverige ska byta ägare under de närmaste tio åren. De flesta av dem är familjeföretag. Många familjeföretag har kämpigt att få till samtal som leder framåt. Ofta fastnar man i familjens mönster eller undviker vissa frågor, vilket ställer till problem i framtiden. För att bana väg för en harmonisk övergång mellan generationerna är det viktigt att ta hjälp av en kunnig extern person, det mår både verksamheten och familjen bra av.

– I mindre och medelstora företag är ägarbyte och ofta även byte av företagsledare en av de viktigaste frågorna i företagets liv. Att genomföra ett lyckosamt ägarbyte skapar en enorm konkurrensfördel, anser Joakim Norlén, VD för Sinf.

Sinf kommer framöver att lägga extra fokus på att skapa bra möjligheter för att våra medlemsföretag ska få både information och ett bra stöd i generationsskiftesprocessen. Den 30 augusti anordnar Sinf ett generationsskiftesseminarium i Anderstorp som hålls av just Sanna Arnfjorden Wadström. Målsättningen är att hjälpa småföretagen och ge stöd i denna mycket tunga fråga.
Anmäl dig här>>

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf, 070-683 89 28, joakim.norlen@sinf.se
Sanna Arnfjorden Wadström, Arnfjorden Wadström AB, 070-609 65 00, sanna.arnfjorden@wadstroms.se, arnfjordenwadstrom.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk