Sanna Arnfjorden Wadström_4 områden för Sverige

Fyra områden som stärker Sverige som industrination

Sinfs underleverantörsbarometer för Q2/Q3 som släpps 21 augusti visar många mätpunkter som ligger oroande stilla sedan föregående mätning. Svensk industri har kämpat sig igenom tre krislägen: pandemi, krig och elkris. För att stärka oss som industrination globalt behöver vi frigöra mer kapital för att kunna satsa framåt.

– SME-företagen har en enorm potential. Med kapital och gemensamma kraftansträngningar inom fyra områden kommer de ta Sverige till toppen av välmående nationer. Det är vad som krävs, annars riskerar Sverige att halka efter, menar Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström.

Nya rapporter visar att svensk ekonomi utvecklas sämre än resten av Europa. Små och medelstora företag har historiskt varit basen för svensk ekonomi. Sinf tar löpande tempen på Sveriges underleverantörer via de mätningar som presenteras fyra gånger per år sedan 15 år. Resultaten visar var behoven är som störst. För att stärka Sverige som industrination behöver företagen nu både kapital och rätt åtgärder för att kunna satsa framåt. Sinf Vd Sanna Arnfjorden Wadström efterfrågar gemensamma kraftansträngningar för att möta framtidens behov.

Finansminister Elisabeth Svantesson har meddelat att det planeras möten mellan politik och näringsliv kring färdriktningen framåt, vilket Sinf hoppas blir av då förväntningarna och behoven är stora. Sverige har bromsat in både vad det gäller produktivitetstillväxt och BNP-tillväxt.
– Efter 60 kvartalsmätningar och som företrädare för närmare tusen SME-företag ser vi fyra områden som näringsliv och politik gemensamt måste driva för att säkra en förändring. Teknikomställningen, Arbets- och kompetensbristen, Gröna lösningar och Nästa generations entreprenörer, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

1. Teknikomställningen
 För att modernisera krävs resurser, kapital och kunskap. Företagen behöver erbjudas subventionerade lån och skattelättnader. En nyckelfaktor i teknikomställningen är att kunna göra de enorma teknikinvesteringar som är nödvändiga för att konkurrera på den globala marknaden. Ett stort hinder i detta är bland annat de ökande elpriserna och de långa betaltider som idag fryser de små- och medelstora företagens kapital.

Det finns olika myndighetsaktörer, inkubatorer och acceleratorer att tillgå men det är svårt för företagaren att veta vem man ska vända sig till.
– Bygg ihop stödsystemen till företagen så en kontakt de har förtroende för kan erbjuda ett helomfattande stöd istället för som ser ut idag, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Detta är av yttersta vikt nu när AI-teknologin går i rasande fart. Det måste göras enkelt att komma igång med att implementera AI i företagets processer genom att inspirera via lättanvända och konkreta verktyg som ChatGTP och liknande.

2. Arbets- och kompetensbristen
Bristen på arbetskraft och kompetens ligger som en våt filt över svensk tillväxt. För att lösa arbetskraftsbristen i industrin behövs en mängd insatser. Bland annat en omfattande attitydförändring, vilket skulle kunna lösas med lärlingsutbildningar, som gör det enklare och snabbare för ungdomar att komma i kontakt med industrin. Underlätta även och effektivisera arbetskraftsinvandringen och erbjud ett omställningsstudiestöd riktat till företag så de kan vidareutbilda medarbetarna för att kunna följa med i teknikutvecklingen.

3. Gröna lösningar 
Med hållbar teknik, innovation och omställning kan företagen möta marknadens ökade efterfrågan på hållbara produkter och tjänster samtidigt som verksamheten blir mer resurseffektiv och bidrar till minskad klimatpåverkan.
– Hållbarhetsmålen är en av de största utmaningar vi har. Näringslivet tar redan stort ansvar för att uppnå dem. Men 2030 ligger nära i tid och för att göra riktigt stora förändringar krävs tillgång till mer kapital, nya affärsmodeller och teknikomställning menar Sanna Arnfjorden Wadström.

4. Nästa generations entreprenörer  
Sverige har runt 50 000 företag med ägare över 65 år och det är nödvändigt att det finns en återväxt. För att säkra tillflödet av nya entreprenörer i kommande generationer behöver skolelever få tidig kunskap och färdighet i att starta och driva moderna, teknikanpassade företag.
-Ungdomarna behöver inspiration från näringslivet som väcker och utvecklar entreprenörsanda. Samarbeta med lokala företag som kan förmedla hur inspirerande och spännande det är att driva och utveckla verksamheter. Företagandet och möjligheterna samt kreativiteten i det inspirerar ungdomar, vi behöver samverka mer för att skapa ett starkt framtida Sverige avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk