Frukostseminarium – Underleverantörsgarantin

Är du underleverantör till ett svenskt exportföretag där slutprodukten säljs utomlands? Och behöver ytterligare rörelsekrediter?

Robert Wickman från EKN (Exportkreditnämnden) berättar hur EKN har utvidgat möjligheterna med rörelsekreditgarantin till att gälla för både exporterande företag och för underleverantörer till exporterande företag.

Med rörelsekreditgarantin delar banken och EKN risken när banken lämnar lån, checkkredit eller beviljar övertrasseringsrätt. Garantin minskar bankens risk och ökar kreditutrymmet för nya krediter. Garantin är avsedd för små och medelstora företag och en förutsättning är att en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgörs av export av svenska varor eller tjänster.

När: 13 november, klockan 08:00 – 10:00 (frukost 07:45)

Var: Elmia Subcontractor – Kongresscenter

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan så klicka in på www.sinfevents.se och skriv in dina deltagaruppgifter. Vi bjuder på frukostfralla och kaffe.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk