sinf arbetsgivarorganisation

Förtydligande från Tillväxtverket om förlängningar av korttidsstöd och karenstid

En arbetsgivare kan få beviljat stöd för korttidsarbete under en period av 6 månader, och efter perioden kan en ytterligare förlängningsperiod av 3 månader ges. Det innebär en total tid av 9 månader som ett företag kan ansöka om korttidsstöd.

När första avstämningen görs erbjuds möjligheten för företaget att ansöka om förlängt stöd. En sådan ansökan måste inkomma till Tillväxtverket inom 4 kalendermånader från det första godkännandet annars finns ingen möjlighet att ansöka om ytterligare stöd och en karenstid på 24 månader börjar löpa istället. Karenstiden innebär att företaget måste vänta i 24 månader innan en ny ansökan om permitteringsstöd kan göras.

Oavsett om ett företag innehaft stöd under en tremånaders period från våren eller utnyttjat alla nio månaderna till årets slut så börjar karenstiden löpa. Resultatet av det blir följaktligen att inget företag som fått det minsta permitteringsstöd under året 2020 kommer kunna ansöka om sådant stöd igen före 2022.

Vi fortsätter våra dialoger med Tillväxtverket och att uppmärksamma regeringen om hur hårt och fel reglerna slår mot våra småföretagare.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk