Frukostmöte

Fortsatt skattefrihet för gåvor

Arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva till personalen utökas och förlängs. Förslaget ingår i regeringens sjätte extra ändringsbudget för i år och bygger på en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna.

Förra året slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till 1000 kronor per anställd. Skattefriheten ligger kvar även i år, nu med fördubblad beloppsgräns om 2000 kronor. Skattefriheten gäller utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2020, men ska tillämpas retroaktivt från 1 januari i år.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk