juridiska kurser

Sinfs jurister kommer tillsammans med Tillväxtverket och andra aktörer gå igenom den lägesbild som finns kring korttidsarbete inom svensk industri och föra diskussion kring kommande permitteringar. Mötet hålls den 7 september och vi kommer förhoppningsvis efter det kunna komma med mer information om den fortsatta hanteringen av stödet till företagen säger Sinf bolagsjurist Jennie Nilsson.

Fortsatt diskussion med Tillväxtverket om korttidsarbete

Många arbetare på industriföretagen återgår nu efter semestrarna till korttidsarbetet. Flera av våra medlemsföretag befinner sig därmed fortfarande i en väldigt tuff ekonomisk tid. De företag som idag korttidspermitterar sin personal, och dessutom tvingats till detta sedan våren, närmar sig nu den totala stödperiodens slut som är 6 månader. Det finns möjlighet till förlängning av stödet med ytterligare tre månader, men det saknas i nuläget mer information om kraven för sådan ansökan.

Sinfs jurister kommer tillsammans med Tillväxtverket och andra aktörer gå igenom den lägesbild som finns kring korttidsarbete inom svensk industri och föra diskussion kring kommande permitteringar. Mötet hålls den 7 september och vi kommer förhoppningsvis efter det kunna komma med mer information om den fortsatta hanteringen av stödet till företagen.

Några oroliga röster har kontaktat oss och vi lovar att återkomma så snart vi har svar.

Vänligen,
Jennie Nilsson och Magnus Lindström

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk